Πρόκληση μουσουλμάνου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ζητά να διδάσκονται στα νηπιαγωγεία της Θράκης τα τουρκικά ως πρώτη γλώσσα και τα ελληνικά ως δεύτερη.Προκλητικός εμφανίστηκε ο Αιχάν Καραγιουσούφ στην Ολομέλεια της
Βουλής ζητώντας από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο να εισαχθεί στα νηπιαγωγεία η τουρκική ως η πρώτη γλώσσα διδασκαλίας και η ελληνική ως δεύτερη.
«Η παιδεία και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα νηπιαγωγεία