Πόση ακτινοβολία εκπέμπει το κινητό σας τηλέφωνο? Είναι εύκολο να μάθετε την απάντηση χάρη στον online οδηγό για τις εκπομπές ακτινοβολίας των κινητών, από την Enviromental Working Group (EWG).
Αυτός ο μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός αξιολόγησε πάνω από 1.000 διαφορετικά κινητά τηλέφωνα σύμφωνα με τα επίπεδα ακτινοβολίας που εκπέμπουν.
Ποιο συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε σε ένα κριτήριο που είναι διαθέσιμο δημοσίως για κάθε κινητό αλλά σχετικά δύσκολο να βρεθεί, τον δείκτη SAR (Specific absorption rate). Το SAR είναι ένας δείκτης του πόσο πολύ ακτινοβολία απορροφάται από το σώμα όταν το τηλέφωνο στέλνει σήμα στο δίκτυο. (Το τηλέφωνο σας εκπέμπει ακτινοβολία μόνο όταν μιλάτε ή στέλνετε μηνύματα).


Ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί κάποια απόφαση στο αν η ακτινοβολία των κινητών είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία. Σίγουρα όμως δεν είναι κακό να περιορίσετε την έκθεση σας σε αυτήν όσο γίνεται περισσότερο. ” Τα δεδομένα είναι ακόμη αντιτιθέμενα και η επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα”, λέει η Jane Houlihan, επικεφαλής έρευνας στην EWG. “Αλλά υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που κάνουν λογική από τους ανθρώπους την λήψη προσωπικών πρωτοβουλιών έως ότου οι υπηρεσίες υγείας ερευνήσουν τα δεδομένα”.